Συστήματα & Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών
Συστήματα & Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών
Τα έργα σας είναι εξίσου σημαντικά για εμάς.

Μάθε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για περισσότερα από 25 χρόνια σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε συστήματα ελέγχου για κτιρία υψηλών απαιτήσεων.
Καλέστε μας να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες.

Οραμα

Εχουμε ξεκάθαρη άποψη για τα συστήματα που υλοποιούμε δίνοντας βαρύτητα στην πλήρη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος του τελικού χρήστη.

Συνέπεια

Είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις και υποχρεώσεις μας σε όλα τα στάδια μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης των συστημάτων μας.

Ποιότητα

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους και ποιοτικότερους κατασκευαστικούς οίκους προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Τεχνογνωσία

Χρησιμοποιούμε τεχνικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και προσωπικό μεγάλης εμπειρίας που εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

25+
Χρόνια Λειτουργίας
500+
Ολοκληρωμένα Εργα
300+
Ικανοποιημένοι Πελάτες
10+
Συνεργαζόμενοι Οίκοι

TΑ ΟΡΓΑΝΑ

Απλά Οργανα

 • Θερμοστάτες
 • Υδροστάτες
 • Πρεσσοστάτες
 • Διαφορικοί Πρεσσοστάτες
 • Διακόπτες Ροής

Αισθητήρια

 • Θερμοκρασίας
 • Σχετικής Υγρασίας
 • Πίεσης
 • Ποιότητας Αέρα
 • Ηλεκτρικών Μετρήσεων
 • Ειδικά Αισθητήρια

Βαλβίδες/Κινητήρες

 • Ηλεκτροβάννες"
 • Βαλβίδες Εδρας
 • Βαλβίδες Πεταλούδας
 • Βαλβίδες Περιστροφικές
 • Κινητήρες Βαλβίδων
 • Κινητήρες Διαφραγμάτων

Ρυθμιστές Στροφών

 • 1,1...110kW, IP21
 • 1,1...110kW, IP54
 • 1,1...110kW, IP54
 • 1,1...110kW, IP54
 • 1,1...110kW, IP54
 • 1,1...110kW, IP54

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

BMS/BEMS

 • Ελεγχος Κλιματισμού
 • Ελεγχος Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Διαχείρηση/Εξοικονόμιση Ενέργειας
 • Μεσαία & Μεγάλα Κτίρια
 • Βιομηχανίες, Ξενοδοχεία

EIB/KNX

 • Φωτισμός
 • Σκίαστρα/Ρολλά
 • Διακοπτικό Υλικό
 • Ελεγχος Πρόσβασης
 • Μικρά Μεσαία Κτίρια & Κατοικίες
 • Ξενοδοχεία

Πυρανίχνευση

 • Συμβατικοί και Διεθυνσιοδοτούμενοι Πίνακες
 • Πίνακες Κατάσβεσης
 • Ανιχνευτές
 • Μπουτόν, Σειρήνες
 • Μικρά, Μεσαία, Μεγάλα Κτίρια

Συστήματα Ανακοινώσεων

 • Αναλογικά & Ψηφιακά Συστήματα
 • Ενεργά και Παθητικά Ηχεία
 • Κονσόλες Ελέγχου
 • Μεσαία, Μεγάλα Κτίρια
 • Εμπορικά Κέντρα
 • Ξενοδοχεία

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για τα συστήματα μας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. Στόχος μας η επιτυχημένη λειτουργία και η πλήρης αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων κάθε συστήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην τεχνική υποστήριξη και συντήρηση τους.

Μελέτη/Σχεδιασμός

Σε συνεργασία με τον πελάτη μελετούμε και σχεδιάζουμε, βάσει των δικών του απαιτήσεων, το σύστημα ελέγχου, προσπαθώντας να προσφέρουμε την βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Προγραμματισμός

Αναλαμβάνουμε τον προγραμματισμό και παραμετροποίηση των συστήματων χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό, λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει :

Εγκατάσταση Θέση σε Λειτουργία

Αναλαμβάνουμε την πλήρη εγκατάσταση των συστημάτων μας, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει :

 • Πινακοποίηση
 • Τοποθετήσεις/Συνδέσεις Οργάνων
 • Τεχνική Υποστήριξη

  Αναγνωρίζοντας την σημασία της τεχνικής υποστήριξης μετά την εγκατάσταση προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων στην διάρκεια του χρόνου. Περιλαμβάνονται :

  ΜΕΛΕΤΗ

  Περιλαμβάνει:

  • Ελεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου με επί τόπου επισκέψεις και μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων.
  • Υποβολή συνοπτικής πρότασης συστήματος ελέγχου συνοδευόμενης από την προκοστολόγηση του.

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  Περιλαμβάνει υποβολή αναλυτικού τεύχους συστήματος ελέγχου, με:

  • περιγραφή ελεγχόμενων εγκαταστάσεων,
  • τυπικά σχέδια συνδέσεων
  • αναλυτικό πίνακα σημάτων,
  • πίνακα καλωδιώσεων,
  • πίνακα χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

  Οι ελεγκτές προγραμματίζονται βάσει των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε εγκατάστασης. Τα προγράμματα λειτουργίας συζητούνται και συμφωνούνται με τον πελάτη. Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα εργαλεία. Ολοι μας οι τεχνικοί είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι για τον προγραμματισμό των προσφερομένων συστημάτων.

  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Για τον χειριστή των συστημάτων αλλά και για τον ιδιοκτήτη του έργου δημιουργούμε ένα πλήρες γραφικό φιλικό περιβάλλον παρακολούθησης των εγκαταστάσεων. Αξιοποιούμε υφιστάμενα αρχιτεκτονικά σχέδια διευκολύνοντας την πρόσβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Δημιουργούμε γραφικές απεικονίσεις προσαρμοσμένες σε φορητές συσκευές παρακολούθησης.

  ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

  Η κατασκευή των πινάκων των συστημάτων μας γίνεται σε δικές μας εγκαταστάσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει την συναρμολόγηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι πίνακες παραδίδονται καλωδιωμένοι πλήρως δοκιμασμένοι και έτοιμοι για λειτουργία.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση/σύνδεση οργάνων και πινάκων ελέγχου. Οι εργασίες γίνονται από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που διασφαλίζει την προετοιμασία των σωστών υποδομών για την λειτουργία ενός επιτυχημένου συστήματος.

  ΔΟΚΙΜΕΣ/ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Οι δοκιμές των συστημάτων περιλαμβάνουν αναλυτικό έλεγχο σημείο προς σημείο της εγκατάστασης καθώς και δοκιμές λειτουργίας των αλγορίθμων ελέγχου και σεναρίων λειτουργίας. Για τις εργασίες παραδίδεται αναλυτικό πρωτόκολλο δοκιμών.

  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  Με την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση εξασφαλίζουμε την διατήρηση των συστημάτων σας στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση. Οι εργασίες εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας και συνοδεύονται από τεχνική αναφορά της κατάστασης του συστήματος.

  ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  Αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών οι οποίες παρουσιάζονται κατά την λειτουργία των συστημάτων και αντιμετωπίζονται με σειρά προτεραιότητας. Προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τις έκτακτες βλάβες εντός 72 ωρών από την αναφορά τους στο κέντρο τεχνικής μας υποστήριξης.

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

  Για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων προσφέρουμε ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης παρέχοντας άμεση προτεραιότητα σε βλάβες και εγγυημένους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης βλαβών. Η προερατική διατήρηση αποθέματος ανταλλακτικών ελαχιστοποιεί ακόμα περισσότερο το down-time του συστήματος.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας αποτελεί η δημιουργία πλαισίου με στόχο την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των προσδοκιών αλλά και των αναγκών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

  Ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων και των απώτερων στόχων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν:

  Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας είναι:

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Αγησιλάου 82 Αθήνα 10435

  Τηλ.: +30 2109430752

   

  Γενικές Πληροφορίες

   

  Πωλήσεις

   

  Τεχνική Υποστήριξη